CORPEX - Corporate internet banking

corpex

 

Az E-Group által fejlesztett CORPEX Internet banki megoldás magas szinten képes kiszolgálni a nagyvállalati és kisvállalati / lakossági ügyfélkört. Legfontosabb jellemzői a banki szolgáltatások teljeskörű támogatása, a kiemelten magas adatbiztonsági szint, és alkalmazkodóképessége a bank és az ügyfél egyedi igényeihez.

 • Napi pénzforgalom és vállalati cash management

A CORPEX rendszer a nagyvállalati ügyfelek számára egyaránt magas szinten támogatja a napi pénzforgalmi szolgáltatásokat (paying and receiving), illetve a vállalati cash management egyedi igényeit.

 • 6 ország, 9 nyelv

1999-es bevezetése óta mára 6 országban, 9 nyelven használják éles üzemben, adaptálva a helyi jogi, pénzügyi és műszaki követelményekre, valamint a kereskedelmi szempontokhoz és felhasználói szokásokhoz.
Kompatibilis a SWIFT, a helyi elszámolási rendszerek, valamint a piacvezető vállalati ERP rendszerek szabványaival, a Microsoft Excel, SAP és más alkalmazásokkal.

 • Költséghatékonyság

A CORPEX üzemeltethető centralizált módon, több országra kiterjesztve egyetlen központból, vagy az egyes bankokban egyedileg. A bank számára egy költséghatékony, regionális internet banking megoldást nyújthat.
A felhasználó csak a gépén levő böngészőt használja a bank elérésére. Az adatbiztonság és azonosítás épülhet smartcard alapú, hadverkulcsos vagy jelszavas megoldásra.
A fentiek lehetővé teszik az üzemeltetés és a szolgáltatás továbbfejlesztésének rendkívül költséghatékony és rövid válaszidejű megoldását, és megfelelő skálázhatóságot biztosítanak a teljesítményigény rugalmas követésére.

 • Az adatvédelmi megoldásokat a KPMG auditálta

A CORPEX főbb jellemzői:

CORPEX szolgáltatások

 • Számlakivonatok: hivatalos (napvégi), napközbeni (valós idejű), adott feltételekre vagy időszakra összeállított kivonat. Könyvelési vagy értéknap szerint.
 • Összevont számlák: 3 szintű csoportok, úgymint egyedi számla, cég, vállalatcsoport. A bank által definiált "hivatalos" összevont számlák, vagy az ügyfél által szimulációs célból definiált összevont számlák. Devizás összevont számlák.
 • Átutalási megbízások: forint, VIBER, deviza, posta kifizetési utalvány, inkasszó, csoportos utalás, csoportos inkasszó, bejövő postai utalások részletezése. Listák, komplex keresési és riportolási lehetőség. Nyomtatás, import, export a bank által megadott standard vagy adott ügyfélre specifikus formátumban. Partner adatbázis. Állandó megbízások. Formai és tartalmi ellenőrzések, GIRO, PEK és SWIFT szabványnak megfelelően, beadási határidők és banki naptár kezelése. Nagy tranzakciómennyiség hatékony kezelésére alkalmas felhasználói felület és funkciók.
 • Számlaegyeztetés: a CORPEX-n keresztül elküldött, teljesített megbízások automatikus visszakeresése a napvégi számlakivonat vagy a Bank által adott riportok alapján.
 • Levelezés: levelező rendszer ügyfél oldali felhasználók és bank között. Broadcast levelek adott ügyfélcsoportnak, mellékletek küldése. Hitelesítés digitális aláírással, mely a küldött megbízások jogi érvényességét biztosítja. Összekapcsolás a Bank levelező rendszerével.
 • "Alkalmi megbízások": a Levelező rendszerre épülő adatfelviteli képernyők, melyekkel az ügyfél a bank egyéb szolgáltatásaihoz férhet hozzá. A megbízások egy szabad formátumú levélre (a Bank által megadott standard jogi szöveg) fordítódnak, majd jóváhagyás után a Bankba küldhetők. Ily módon pár napos fejlesztéssel olcsón és gyorsan bővíthető a szolgáltatások köre, a jelenleg rendelkezésre álló mintegy 30 megbízás elsősorban hitel/betét, okmányos műveleteket, pénztári, valamint letétkezelési megbízásokat tartalmaz.
 • Árfolyamok, szöveges piaci információk: a Bank egy publikációs felülettel rendelkezik, ahol általános vagy testreszabott banki vagy piaci árfolyamokat tehet közzé, azokat kiegészítheti szöveges vagy grafikus információkkal.
 • Banki publikációs felület: üzletszabályzat, piaci elemzés, jelentések, termékinformáció stb.
 • Cash Management: egy külön erre a célra kialakított "műszerfalon" a vállalati Treasurer nyomon követheti a céghez helyi vagy nemzetközi szinten tartozó összes számlát, valós időben. Adatmegjelenítési, keresési, riportolási funkciók.
 • Más pénzintézetnél vezetett számlák: A CORPEX lehetőséget ad más pénzintézetnél vezetett számlák kivonatainak fogadására és átutalási megbízások indítására (rendre a SWIFT MT940 és MT101 típusú üzenetek kezelése), amennyiben a megfelelő szerződésekkel rendelkeznek a felek. A CORPEX a banki oldalon közvetlenül csatlakozik a SWIFT Alliance rendszerhez, a banki könyvelő rendszerek megkerülésével. A megoldás üzleti előnye, hogy az ügyfél a CORPEX-t és ezen keresztül a Bankot használja minden belföldi vagy külföldi számlája kezelésére, a Bankot mint központot pozícionálva.
 • Felhasználói jogok: egy adott felhasználó hozzáférési és aláírási jogosítványai minden számlára külön állíthatók. Megkülönböztetünk egyenleg hozzáférési, számlakivonat hozzáférési, adatfelviteli, jóváhagyási/aláírói, import, küldési jogosítványokat. Minden aláírónak, az adott számlára meghatározható, egy aláírási összeghatár. Aláírói csoportok képezhetők számlánként (egy csoport max 5 tagú lehet), az egyéni limitektől független aláírási limittel. Devizás utalások limitfigyelése a bank által definiált belső árfolyamon.
 • Naplózás: minden releváns pénzügyi, konfigurációs és adatkezeléssel kapcsolatos esemény naplózása. Keresési és riportolási funkciók ügyfél és banki oldalon.
 • Archív adatok: számlánként definiálható a banki szerveren tárolt adatok ideje. Banki oldali archiválási funkciók, törvényi előírásoknak megfelelő tartalommal.
 • Banki modulok: Felhasználói és konfigurációs adminisztrációs felület (Admin Tool), napló állományok riportolási felület (Audit Log), illesztési felület a banki rendszerekkel, SWIFT illesztés. Külön fejlesztés nélkül, konfigurálással testreszabható az ügyfél oldali illesztés (CONVERTER). Tervezett fejlesztés: forgalmi statisztikákat előállító modul (STATISTICS), adott üzleti vagy rendszer eseményekre banki vagy ügyfél oldali felhasználók értesítése (ALERT).

A CORPEX megoldás előnyei

 • Magasszíntű szolgáltatások: Teljeskörű, kidolgozott banki szolgáltatások (létező alkalmazást felváltó termék).
 • Biztonságos: Magasszintű, skálázható adatbiztonsági megoldások. KPMG által auditált.
 • Referenciák: Többéves éles üzemű tapasztalat, referenciák 5 országban, korlátos projektkockázat (első telepítés: 1999, hasonló termékek most indulnak vagy még fejlesztés alatt vannak)
 • Regionális megoldás: 6 országra adaptált, közös megjelenés és termékkínálat. Egyetlen központból történő üzemeltetés. Többnyelvűség: Magyar, angol, német, francia, cseh, lengyel, szlovák, orosz, ukrán változat, tetszőleges számú új nyelvvel bővíthető
 • Cash management szolgáltatások kiemelt támogatása: a pénzforgalmi szolgáltatások mellett a pénzügyi vezetés és döntéshozók számára kidolgozott, vállalati cash management szolgáltatások teljeskörű támogatása.
 • Bárhonnan elérhető: Internet-en keresztül a Föld bármely pontjáról könnyen és biztonságosan elérhetővé válnak a banki szolgáltatások. Az ügyfél csak egy browser-t használ, nem tárolunk szoftvert vagy adatot a gépén. Az ügyfél oldali elosztott munka támogatott, a döntéshozók egymástól eltérő helyen dolgozhatnak.
 • Nagyon alacsony üzemeltetési költségek: Alacsony költségű üzemeltetés és továbbfejlesztés. Gyakori szoftverfrissítés és ezzel termékbővülés lehetősége.

A CORPEX üzleti előnyei

 • Új szolgáltatásokból következő üzleti lehetőségek: az új szolgáltatás bevezetésével elérhető üzleti, akvizíciós tevékenység.
 • Kedvezőbb árazás és/vagy nagyobb árrés: adott cég kondícióira vetítve az alacsonyabb üzemeltetési és amortizációs költségek az ügyfelek profitabilitását növel(het)ik és/vagy kedvezőbb árazási feltételek alakíthatók ki.
 • Gyakori szoftverfrissítés: a szoftverfrissítés olcsó és egyszerű volta miatt tetszőleges számú szoftververzió vezethető be egy év alatt, szemben a mostani gyakorlattal. Ez nagy piaci reaktivitást eredményezhet, a Bank egy innovatív, az ügyfelei igényeit gyorsan kiszolgálni képes szolgáltatóvá válik.
 • Lehetőség nemzetközi szolgáltatásokra: a Bank elérhetővé teheti a számlákat és a kapcsolódó szolgáltatásokat a multinacionális ügyfelei regionális vagy európai cash management vezetése számára.
 • Lehetőség regionális termékre: amennyiben a Bank regionális szinten támogatja a CORPEX megoldást, lehetőség van egységes, magasszintű szolgáltatásokat ugyanazon eszközön keresztül nyújtani, a költségek esetleges optimalizálása végett közös üzemeltetési központtal.
 • Treasury előrejelzés: minden megbízás adata a központi szerveren tárolódik, beleértve a Bankban még teljesítésre nem küldött megbízásokat. A Bank ezáltal információt nyer az ügyfél által tervezett megbízásokról, és lényegesen pontosabb Treasury előrejelzést készíthet a várható forgalomról.
 • Közvetlen, interaktívabb kapcsolat az ügyféllel: Ha az ügyfeleknél napi gyakorlat lesz a levelezőrendszer használata, ezt kihasználva közvetlenebb és gyakoribb kapcsolat alakulhat ki az ügyfél (döntéshozói) és a banki ügyfélreferensek között.
 • Központi cash management szerep: más banknál vezetett számlák esetén a Bank pozicionálhatja magát mint az ügyfél fő bankja, akin(ek rendszerén) keresztül bonyolítja a forgalma egyre nagyobb hányadát. Átmenő forgalomról szerzett információk.
 • Értéknövelt vagy fizetős szolgáltatások: a CORPEX alapszolgáltatásai között van/lehet olyan, melyet az ügyfél számára mint "extra" vagy kényelmi szolgáltatást csomagol a Bank. Az értéknövelt szolgáltatások vagy közvetlenül fizetések lehetnek (felhasználásukat pl. a Statisztikai eszközön keresztül követhetjük nyomon, vagy kereskedői érvként használható).
 • Ügyfelek jobb kiszolgálása: az adatszolgáltatás egyszerűbb volta, visszakereshetősége, a könnyű kezelhetőséggel interaktívabbá váló kommunikáció megkönnyít(het)i vagy új elemekkel kiegészítheti a Bank mostani adatszolgáltatási kötelezettségeit / szolgáltatásait, ami végső soron az ügyfelek jobb tájékoztatását és/vagy elégedettségét eredményezi.