TEACH4US

Alapadatok:

 • Pályázati forma: Piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenység támogatása a középmagyarországi régióban (KMR_12)
 • Azonosító szám: KMR_12-1-2012-0210
 • Projekt címe: "Digitális médiatartalmak intelligens tartalomkezelési és e-nevelési rendszertechnológiája"
 • Szerződés aláírása: december 12.
 • Projekt indulása: január 02.
 • Projekt befejezése: december 31.
 • Támogató hatóság: NFÜ - Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
 • Kedvezményezett:
  • E-Group ICT Software Informatikai Zrt. (1062 Budapest, Váci út 1-3)
  • Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3.)
 • Címke: digitális médiatartalmak, szabályozás, ajánlás, szakértői szűrés
 • Támogatás:
  • E-Group ICT Software Informatikai Zrt.: 86.644.000,- Ft
  • Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem: 65.000.000,- Ft

Összefoglalóan

A digitális médiatartalmak egyre inkább mindenki által elérhetővé válnak.

A digitális tartalmakhoz való hozzáférést lehetővé tevő technológiákat (internet, IPTV, mobiltelefon stb.) a felnőtté válás előtti korosztály (kb. a 3-18 évesek) a szülőknél és a pedagógusoknál lényegesen könnyebben kezeli, ugyanakkor a tartalmak a legtöbbször válogatás és előzetes minőségi szűrés nélkül jutnak el a fiatalokhoz és a gyermekekhez. A nem szabályozott tartalom a gyermekek személyiségi fejlődésében tudat alatt akár maradandó sérüléseket, torzulásokat okozhat.

Az eddig a piacra bevezetett megoldások - "parental control", V-chip, filmek korhatár-sávba sorolása, a felnőtteknek szóló tartalmak előtti figyelmeztetés kipipálása stb. - távolról sem tökéletesek, mert vagy megkerülhetők, vagy adott idősávhoz köthetők, túlzott szülői időráfordítást feltételeznek stb. ráadásul van egy óriási hátrányuk: a tiltáson alapszanak, és nem építenek a fiatalok, illetve gyerekek motiválhatóságára, kíváncsiságára, ezért nevelési funkciójuk sincs.

A szülők, illetve a fiatalok/gyermekek nevelésében érintett közösségek részéről természetes igény, hogy a 3-18 évesek úgy szembesüljenek a digitális tartalmakkal, hogy biztosak lehessenek benne, nem éri káros hatás őket.

Pályázatunk megvalósulása esetén a tartalmak kategorizálása tipikusan szakemberek, pedagógusok feladata lesz, akik különböző taxonómia rendszer alapján csoportosítanak: korosztály (3-5, 5-7, stb. akár iskolai és óvodai tematikákkal szinkronban), irányultság (ügyesség, képzőművészet, logikai, matematikai, stb.) szerint. Kezdetben a tartalmak alapkategóriák(kor, nem) szerint "csoportosulnak", hogy ne tűnjön túl bonyolultnak a felhasználás. Később a társadalom (pedagógusok, civil szervezetek, szülők) is hozzájárulhatnak a bővítéshez, és a tervek szerint a rendszer önjáróvá és jövedelmezővé válik.

A projekt az ÚSZT kiemelt iparágai közül a következőkhöz kapcsolódik: informcáiótechnológia, infokommunikáció.
A projekt kihatásai

Tervezett projektünknek jelentős társadalmi, ezen keresztül pedig nemzegazdasági kihatásai lesznek, elsősorban az iskolás korosztályt és szüleiket érintő alapvető nevelési, tanulási kérdések terén. Olyan innovatív technológiákat fejlesztünk ki, amelyek segítségével a fiatal korosztályra zúduló korlátozás nélküli információtömeget megfelelő csatornákba terelve optimálisan szolgálja a fejlődésüket, nem mellékesen a szülők válláról levéve ezt a terhet. Rendszerünket nyelvfüggetlennek tervezzük, mert meggyőződésünk szerint hasonló elveken nyugvó rendszer sehol nem működik, így nemzetközi színvonalú műszaki és tudományos eredményeket tűzünk ki célul.

A projekt természetesen jelentősen alapozni fog már meglévő pszichológiai, oktatási, nevelési és műszaki eredményekre, ezekhez viszont magas hozzáadott szellemi érték szükséges a kitűzött cél megvalósításához.

Fentiekkel elősegítjük az Európai Unió programjaira való magyar felkészülést és bekapcsolódást: hiszen a Rocard-jelentés (Rocard, M. et al. (2007): Science education now: a renewed pedagogy for the future of Europe. Expert group report, European Commission, DG Research, p.22.) hatására az Uniónak kiemelt törekvése a kiváncsiság-alapú tanulás (enquiry-based learning) fejlesztése, és a TEACH4US technológia ennek hatékony, 21. századi indirekt eszköze lehet.

Ezen felül még a következő EU célirányokhoz történő csatlakozást is elősegítheti a projekt:

 • Future Internet research Experimentation (FIRE)
 • Content analytics and language technologies
 • Technology-enhanced learning

Újdonságtartalom

A rendszer újdonságtartalma a következő három fő pillérre épül:

Szakmai-tudományos-pszichológiai-nevelési pillér: neves szakemberek közreműködésével olyan szűrő és ajánlórendszert fejlesztünk, amely figyelembe veszi a szóban forgó korosztály (3-18 év) jellemző sajátosságait (korcsoportokra, nemekre tekintettel és egyéb szempontok szerinti csoportosításban), és amelyben a szülők teljesen megbízhatnak, így nem nekik kell foglalkozniuk az információözön elleni időtrabló és sokszor sikertelen védekezéssel.
Ilyen, társadalmi konszenzuson alapuló, dinamikusan épülő és a hasznos tartalmakat hatékonyan transzferálni képes rendszer sem Magyarországon, sem külföldön sem működik még.
A jelenlegi szűrőrendszerek a szülőkre bizzák a szűrést, ez a rendszer viszont nem csupán a szülők hanem pedagógiai szakemberek véleményére és szakértelmére bizza a tartalom szűrését, amely innovatív a jelenleg elérhető rendszerekkel szemben.
További újdonság a projekt eredményét tekintve az, hogy nem csupán szűri, hanem ajánlja is azokat a rendszereket, amelyek hozzájárulnak a gyermekek megfelelő információellátottságához.
Összetett szempontrendszer alapján tudomásunk szerint még nem folyt kutatás a gyermekek médiahasználati szokásainak árnyalt szülői - szakértői koordinálásának témakörében, ráadásul ennek az interdiszciplináris K+F munkának az eredménye közvetlenül egy technológiai fejlesztésben és piacra vitelében hasznosul. Kutató-fejlesztő társulatunk feltett célja, hogy az eddigi, javarészt elméleti, illetve az iskola világára koncentráló gyakorlati médiapedagógiai törekvéseket; valamint a többnyire csak az egyes tartalmak egyszerű tiltásában megnyilvánuló "gyermekvédő" szoftverek működését megalapozó szakmai megfontolásokat új, életkor-specifikus, individuális megoldásokat lehetővé tevő szisztéma kidolgozását segítsük.

Műszaki-informatikai-ergonómiai pillér: tervezett rendszerünk nemcsak az internetre koncentrál, az információözön minden (lényeges) digitalizált forrását igyekszik megcélozni (IPTV, chatfórumok, e-mail rendszerek, audio, video, stb.). Hosszabb távon tehát a korosztály valamennyi digitális tartalom esetében védettséget kap.
A projekben kifejlesztett ajánló-szűrő rendszer abban különbözik az eddigiektől, hogy egyszerre képes többféle eszköz (csatorna) és szolgáltatás intelligens irányítására. Az elkészítésnél szem előtt tartjuk, hogy még amennyiben ezen szolgáltatások listája az elkészítés pillanatában teljesnek is lenne mondható, a későbbiekben ez a lista bővülhet.
A különböző interaktív rendszerek felhasználói felületeit (különböző mélységben) sokat vizsgálták már, ezekre vonatkozóan sok ergonómiai ajánlás is készült, de az ergonómiai ajánlásoknak olyan egységes rendszere még nem készült, ami az általunk tervezetthez foghatóan átfogó lenne - sok technológiát, sok platformot egyszerre érintene, egységes szerkezetben

Jelen projektben támaszkodunk 2011 évben bejelentett szabadalmunkra ("Egységes rendszer az erőforrások tulajdonosai jutalmazásának kezelésére, valamint a jutalmazási metódusok, mechanizmusok támogatására elosztott számítási környezetben"), amelynek közösségi mérő, elszámoló, ösztönző funkciója projektünkben pedagógusok, illetve elosztott környezetben működő tartalomminősítők munkájának hatékonyságát méri és ösztönzi.

 

Linkek:

Előadás a Networkshop 2013 konferencián

NFÜ - Nemzeti Fejlesztési Ügynökség