T-Vision

Alapadatok:

 • Pályázati forma: Tudományos és Bilaterális Pályázati Együttműködés (TÉT-10)
 • Azonosító szám: TÉT-10-1-2011-0928
 • Projekt címe: "Új típusú fizetési platformra épülő t-kereskedelem"
 • Szerződés aláírása: december 05.
 • Projekt indulása: december 05.
 • Projekt befejezése: május 31.
 • Támogató hatóság: NFÜ - Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
 • Kedvezményezett:
  • E-Group ICT Software Informatikai Zrt. (1062 Budapest, Váci út 1-3, Westend Office Building, "C" torony, 5. emelet.)
  • Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3.)
 • Címke: t-kereskedelem, címkézés, kódolás

Összefoglalóan

A projekt célja olyan technológia létrehozása, amelynek segítségével a streaming tartalmak (hang, mozgókép, stb.) az idő dimenzió mentén többlet, META információkkal láthatóak el úgy, hogy egy új dimenzió nyitható meg ez által a tartalom fogyasztók számára. A többlet információk birtokában a tartalomhoz szorosan kapcsolódó egyéb szolgáltatás értékét növelő szolgáltatások és tranzakciók végezhetőek el, úgymint: "lookup"/adatlekérdezés, adatkeresési funkció kialakítása, fizetés, aktív visszacsatolás, stb. mely lehetővé teszi a t-kereskedelem igazi használatát, annak elterjedésének elősegítését. Az adatfolyamokban ún. "tag"-elési, valamint tartalom "címkézési" és kódolási (codec) technika kerül kidolgozásra, mely a videó, hang, teletext sávok mellett egy új meta sávként jön létre, akár önálló adatfolyamként akár becsatornázva (tunnel-ezve) a már meglévő, hagyományos folyam részeként. A meta információ alapján az interaktív eszközök és az Internet segítségével azonnal t-kereskedelmi tranzakciók kezdeményezésére és teljes végrehajtására nyílik lehetőség, az integrált fizetési megoldáson keresztül.

Részletesebben

A cél tehát egy olyan univerzális, széles körben használható címkézési ("tag") és kódolási ("codec") platform létrehozása (fizetési és elszámolási interfész integrálásával), amely támogatja a több szolgáltatós modellt és kommunikációs interfészt (földfelszíni sugárzás, mobil hálózat, Internet, stb.) és könnyen összekapcsolható a már meglévő rendszerekkel. Egyik legfontosabb újdonsága, hogy a speciális címkézési és codec rendszer átlátszó módon kiegészíti a meglévő szabványok használatát.

Jelfolyam (streaming) típusú címkézési megoldás

Pályázatunk lényege egy olyan kódoló/dekódoló eljárás (codec), ami a folyamba helyezhetően (tagging, labeling) felismeri, hogy a felhasználót mi érdekli az adott folyamban (kattintás, érintés) és a jelzés alapján kivezeti a felhasználót a jelfolyamból (pl. marketing tranzakciót kezdeményez). Ezt a marketing "microtranzakciót", a háttér platform regisztrálja és későbbi elszámolási okokból nyilvántartja.

A kódolási folyamat a tartalomszolgáltatónál:

 

A dekódolási folyamat a végfelhasználónál:

A tartalomszolgáltatónál lehetőség van a marketing / META információk előkészítésére, majd az előkészített META információ szinkronizálásra, valamint elkódolásra kerülhet a jelfolyamban. Off-line tartalmak pl. videó megosztó, vagy digitális filmkölcsönző esetén, a tárolt tartalom lehet a már META információkkal kódolt jelfolyam is. (YouTube, DVD)

A felhasználó oldalon mindig valós időben, lejátszáskor kerülnek dekódolásra és kiértékelésre a marketing információk.

Platform és integrálhatóság

Létrehozunk egy technológiát, valamint olyan infrastrukturális és rendszerbe ágyazott szolgáltatási platformot, amely alkalmas arra, hogy a technológia előnyeit konkrét felhasználási környezetben alkalmazva az új szolgáltatások igénybevétele valamint a hozzájuk kötődő, az "általánosságban" egyszerű marketing tranzakció, a mai modern és komplex szolgáltatási környezetben is valóban egyszerű legyen.

A platform részeként olyan segédeszközök is kialakításra kerülnek, melyekkel lehetőség nyílik a stream-ekbe beágyazandó meta információk létrehozására, tranzakciók kialakítására és velük kapcsolatos marketing / t-kereskedelmi funkcionalitás integrációjára.

Az integrációt olyan mértékig kívánjuk megvalósítani, hogy a lehető legtöbb különböző technológiai megoldásokat alkalmazó szolgáltatások számára a t-kereskedelmi/elszámolási/nyilvántartási/mérési tranzakció egységes, egyszerű és a háttér rendszerektől független módon kerülhessen végrehajtásra. A felhasználók számára egyszerűen igénybe vehető t-kereskedelmi/elszámolási/nyilvántartási/mérési tranzakció segítségével a "fogyasztási" szokások drasztikus változáson mehetnek át. A jelenleg kényszerből alkalmazott átalánydíjas szolgáltatások helyett a tényleges igénybevétel alapján lehet a szolgáltatások tranzakciós számát mérni. A megoldás segítségével a lassan terjedő valós t-kereskedelmi/elszámolási/nyilvántartási/mérési tranzakciók száma drasztikus növekedésnek indulhat (a felhasználó valós marketing tranzakció kezdeményezése mérvadó).

Az erős integráltság a rendszerben több irányból is nagy hangsúlyt kap. A rendszerhez készülő interfészek lehetővé teszik a különböző ma használt és jövőben használatba kerülő eszközök számára, hogy az eszközökkel igénybe vett szolgáltatások automatikusan tartalmazhassák a t-kereskedelmi/elszámolási/nyilvántartási/mérési lehetőséget és az elszámoló rendszerhez való kapcsolódást. A t-kereskedelmi/elszámolási/nyilvántartási/mérési tranzakciók alapját képező t-kereskedelmi, marketing és egyéb szolgáltatások kialakítását támogatja az új technológia, amely biztosítja, hogy a meglévő kereskedelmi rendszerekhez kapcsolódó információk az audio és videó folyamok részeként meta információként beágyazásra kerülnek. A technológia biztosítja, hogy a folyamokba ill. a folyamok egyes pontjaihoz, képeihez stb. címkék rendelődjenek, majd ezek kódolási megoldással a folyamba ágyazódjanak. A meta információk tartalma lehet: megjelölés, címke, információ, információra mutató linkelés, tranzakció vezérlés, folyamat kiváltó esemény, esetleg maga a működési folyamat \u2013 vezérlésként stb.

 

 

Linkek:

Networkshop 2013 konferencia - T-VISION előadás

NFÜ - Nemzeti Fejlesztési Ügynökség