SCI-BUS

A SCI-BUS projekt olyan, általános célú gateway technológiát hoz létre, amely európai számítási, adat- és hálózati infrastruktúrákhoz biztosít egységes hozzáférést (klaszterekhez, szuperszámítógépekhez, gridekhez, desktop gridekhez, akadémiai és kereskedelmi cloud-okhoz). A SCI-BUS projekt segítségével különböző felhasználói csoportok könnyen kifejleszthetik a saját, alkalmazás-specifikus gateway-üket. A projekt keretében elkészül 11 ilyen alkalmazás specifikus gateway (pl. asztrofizika, földrengéskutatás, napfizika, biológia, elektronikus dokumentumkezelés és -archiválás, kémia, orvostudomány, BPR).

Az E-Group ICT kifejleszti az elekttonikus dokumentum gateway-t (eDOX Archiver), aminek a lényege, hogy a beszkennelt dokumentumokat a rendszer automatikusan kategóriákba sorolja a dokumentum típusa és annak néhány jellemzője (metaadata) alapján. Pl. ha a dokumentum egy számla, akkor megállapítja a számla legfontosabb paramétereit (számlaszám, kibocsátó, befogadó, nettó, bruttó összeg, kiállítás, lejárta dátuma).

Ez a lehetőség megkönnyíti az intézményeknek a dokumentumok elektronizálása utáni visszakeresést. Ezen felül a gateway a dokumentumokat ellátja elektronikus aláírással és archiválja, ami az aktuális magyar törvényi előírásoknak megfelelően megteremti az alapját annak, hogy az intézmények megszabadulhassanak a papíralapú dokumentumaiktól, jelentős megtakarítást elérve ezzel a tárolás terén.

A törvényi háttér (jogi szabályozás):

13/2005. (X. 27.) IHM rendelet a papíralapú dokumentumokról elektronikus úton történő másolat készítésének szabályairól
83/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet a szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásokról és az állam által kötelezően nyújtandó szolgáltatásokról
78/2012. (XII. 28.) BM rendelet az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról